RSS

Månadsarkiv: december 2014

GOTT NYTT!!! Det finns hopp i en onskefull värld

Snart är det ett nytt år 2015, nya utmaningar väntar oss alla i en högt oviss tid. Jag är orolig för Sverige och dess framtid. Just nu då det kanske är som svårast, frustrerande att leva ställs det också andra krav.  Sverige har förändrats åt det sämre hållet. Då gäller det ännu mer att hitta och ta tillvara, glädjas åt det lilla i tillvaron, det som ger en glädje och frid, framför allt lycka.

Det är sannerligen inte någon med högmod och gott samvete som går förbi dessa arma stackars tiggare utanför köpcentra, vårdinrättningar, ja de sitter precis överallt inne i stan, förvisso även på landsbygden. Det är beklämmande att se. Om det nu är organiserat eller inte råder det delade meningar om men det inte värdigt någon det livet de lever. Och de blir alltfler fler.

Men det är också enormt tragiskt att innanför samhällets ofta beundransvärda fasader finns det ”Svensk fattigdom” i mängder. Hemlösa, missbrukare, kriminella, arbetslösa, sjuka, gamla, funktionshindrade, utsatta kvinnor och barn, ensamma människor, Invandrare och flyktingar ja  ensamkommande barn som behandlas av svenska myndigheter som handelsvaror. Den enorma gruppen människor blir också bara fler och fler.

Så har vi dem som skor sig på andras olyckor, som genom sin fantastiska fina marknadsföring både för sjukvården, äldreomsorgen, friskolor, asylboenden i grund och botten är ute för att tjäna pengar och leva gott på andras bekostnad. Hallickarna blir också allt fler och de är smarta nog att föregå svensk lagstiftning och våra alltmer inkompetenta politiker som sannerligen skulle behöva gå utbildningar för att möta verkligheten och inte blunda för dem.

Du som läser något av mina inlägg och är i liknande situation skriv gärna. Du kan vara anonym. Men tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra. Ingen ska vara ensam, Du, jag alla behövs i denna värld av sorg och smärta. Men det finns hopp, hoppets stjärna är kärleken, även om den kan vara svår att hitta, finns den.

GOTT SLUT OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR.

Annonser
 

Hycklare som träffat, decemberöverenskommelsen

Så har då sex partier med V i släptåg beslutat om en uppgörelse för att utestänga SD från riksdagsinflytande. Först vill jag förklara att jag har inget emot våra invandrare, utan tycker att vi skall bemöta och behandla dem på bästa sätt. De flesta av dem är mycket bra männi­skor och kan i vissa sammanhang till och med vara ett föredöme för oss.

Det jag vänder mig mot är att uppgörelsen är djupt orättfärdig och odemokratisk. Den är av öststats­modell. Det förhållandet har bekräftats av flera tunga politiker, både nu och tidigare aktiva, som framfört denna åsikt och är kritiska till uppgörelsen.

Detta är ännu en insändare från Corren som jag kan sätta min signatur under.

Tillsammans med SD:s cirka 800 000 väljare och småpartiers är det närmare en miljon av våra väljare som blockeras i riksdags­arbetet. Det är inte hållbart i längden.

Historien upprepar sig. Under 70- och 80-talen utestängdes KD, som då hette KDS, från medverkan i riksdagsarbetet ett antal år genom att de etablerade partierna av maktbegär inrättade 4-procentsspärren. Ironiskt nog så medverkar nu KD av samma skäl till att 13 procent av väljarna inte får möjlighet till påverkan i rikspolitiken. Högst odemokratiskt.

Vilka får då betala priset? Jo, de svagaste grupperna som vanligt naturligtvis. Våra fattigpensionärer som tillsammans med övriga pensionärer får vidkännas högre kostnader och högre skatt på pension än på löntagares lön. Vad än värre är, är dock att de arma stackars syriska flyktingarna i hundratusental som sitter fast i flyktinglägren inte får vår hjälp i form av förhöjt bistånd.

Jag anser att företrädarna för 87 procent av väljarna är hycklare som inte bryr sig så mycket om vare sig flyktingar eller landets väljare utan för att rädda sin egen maktposition har träffat decemberuppgörelsen.

 
1 kommentar

Publicerat av på 2014/12/30 i samhället idag, Uncategorized

 

Låt dig inte luras

Nu kan man, i braskande rubriker i våra större dagstidningar, läsa följande: ”Så mycket mer pengar får du i pension nästa år.” Det är i och för sig korrekt att pensionerna stiger med en hundring, men det ger lite av en skev bild. Först sänker man pensionerna under flera års tid, med hjälp av den så kallade bromsen, med ett tvåsiffrigt procenttal för att sedan höja med några få procent och ger då sken av att politikerna i sin ynnest agerar jultomte.

Det var samma jonglörstrix som Anders Borg genomförde med underhållet av järnvägen för några år sedan. Först sänkte han underhållet med miljardbelopp för att sedan höja med ett antal hundra miljoner och vips kunde han basunera ut att man minsann satsade betydande belopp på järnvägen, när det i det närmaste var ett status quo man uppnådde. Det är ett gammalt knep att först försämra för att sedan komma i bättre dager när man, till synes godhjärtad, slår sig för bröstet om att vara givmild när man i princip lämnar tillbaka ”stöldgodset”.

Så låt er inte luras i den politiska fällan om att allt bara blir bättre.

Nu ska vi väl ändå, i dessa tider av att många männi­skor lider pin under krigets ok, vara tacksamma för den välfärd vi ändå har och ska väl inte kverulera alltför högt eftersom det finns människor som har ett helvete jämfört med oss i detta fantastiska land.

Men nog vore det väl på sin plats att de med tjockaste plånböckerna också får dra ett något större lass än dem längst ner på samhällsstegen.

 

Ny pantientlag 2014

En ny patientlag träder i kraft vid årsskiftet, en lag som ska stärka patientens ställning.

Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år. Den nya patientlagen 2015 ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Dialog med patient - patientlag med ökat patientinflytande

En ny patientlag börjar gälla den 1 januari 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. tillsattes av landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer, informationsdirektörer och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den nya lagen innebär bland annat följande:

  • Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

Men gäller denna fantastiska lag ”alla patienter” även de allra sjukaste, eller måste man även i framtiden vara så stark som sjuk att man ges alla möjligheter?

 

Minoriteten styr över majoriteten

Det blir inget ”extraval” eller nyval nästa år som utlovats. Regeringen har tillsammans med Alliansen lyckats nå ett samarbete, det som talas mycket om nu, Decemberöverenskommelsen. Den innebär att det ska bli lättare för minoritetsregeringar att kunna styra Sverige, ett samarbete inom tre olika områden, försvars och säkerhetsfrågor, energifrågor och pensionerna. Det ska inte längre vara möjligt att fälla hela eller delar av budgeten. Äntligen kunde våra smått omogna politiker ta sig samman och komma till ett samarbete, perfekt… eller?

Ett nyval var väl kanske inget något parti egentligen ville. Dessutom är vi nog rätt trötta på politiken och i synnerhet politiker som inte kan styra landet. Men var det verkligen ett demokratiskt överenskommelse, syftet var ju ändå att begränsa SD:s framfart och undvika att prata med dem?

För mig som jag tror egentligen det flesta andra är, inte så särskilt insatt i politiken, mer än att det är en falsk och rutten värld, för mig har vi nu en minoritetsregering med S och Mp samt en Allians med M, C, Fp och KD, 6-pack. sex partier som regererar över blockgränserna och SD är oppositionspartiet som har förlorat inflytandet och egentligen inte har någon makt alls. Vänstern har vist inflytande men ändå inte. Innebörden är att nu har vi inte längre demokrati i Sverige. Inget parti behöver ta upp invandringsfrågor som är en så viktig fråga i Sverige. Det finns inte längre något missnöjesparti att rösta på. Så vem lyssnar på just dig?

 

Tiggare fast tvärtom

För många av svenskarna är det egentligen bara deras härkomst som skiljer dem från tiggarna. Många är arbetslösa och klarar sitt uppehälle, om än nödtorftigt, med hjälp från socialförsäkringssystemet.

Många har betalat skatt när de haft jobb men de statliga allmosorna överstiger ofta med råge den skatt de inbetalat. Stora statliga transfereringar som a-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag och anställningsstöd med mera kommer oss till del. Vi har mycket att vara tacksamma över.

Även de som har ett jobb eller studerar får del av olika statliga stöd och bidrag; anställningsstöd, reducerad arbetsgivaravgift, jobbskatteavdrag, studiebidrag och studielån, barnbidrag, rut- och rotavdrag, ja exemplen är många. Det enda som egentligen skiljer många svenskar från tiggarna är att de är födda i Sverige och att de ”slipper” förnedra sig och sätta sig på trottoarerna för att be om allmosor, hjälp och bidrag.

Men sämre tider kan komma också för oss om vår välgörare staten ser sig nödsakad att dra åt svångremmen. För andra migranter som flyktingar är det även vår brist på erfarenhet av krig, svält och förföljelse som skiljer oss åt.

Det enda som möjligen kunde få mångas hjärtan att mjukna är när de får egna erfarenheter av allt detta som tvingat andra att försöka ta sig till Sverige, när de vägrat att se döden som ett alternativ.

Ännu en insändare julafton i Corren. Vi här i Sverige är förskonade från mycket och det ska vi vara glada för. Men jag tror ändå inte att om vi svenskar skulle behöva tigga i andra länder verkligen får den hjälp tiggarna från andra länder får här? knappast troligt. Det är som privat ekonomi, när lönen kommer måste vi först  betala räkningar, sedan hjälpa andra, inte tvärtom.

 

Var finns omtanken?

En insändare i Corren

Käre Göran Hägglund! Är det inte dags att byta parti nu? Jag hade alltid trott att KD stod för medmänsklighet och omtanke med kristna förtecken. Men det verkar som om jag hade helt fel. Tror du det är lättare att få arbete om man lever på existensminimum? Med den höga arbetslöshet som råder nu tror jag inte att minskade bidrag löser några problem utan bara straffar redan hårt drabbade människor.

Ett tillfälligt uppehållstillstånd på 3 år är också ett hån. Efter 3 år har barn som går i skolan fått kamrater och börjat komma in i vårt samhälle. Ska då allt rivas upp och ska man då behöva lämna allt igen?

Förslaget är totalt inhumant. Man kan inte kasta runt med människor hur som helst. Jag är säker på att alla som kan, vill återvända hem igen när det blir möjligt.

Bäste Göran, sluta nedvärdera människor från utsatta länder. Alla är vi egentligen väldigt lika, vi är männi­skor. Vi är så lyckligt lottade i det här landet så vi kan dela med oss. Nästa gång kan det vara vi som är drabbade. Lev efter orden: som du själv vill bli behandlad ska du behandla andra. KD upp till bevis för vad ni står för eller ska ni bli ett nytt SD?

Jag kan både förstå dig och inte. Vi är ett rikt land men det finns begränsningar. Där är vi idag. Det finns inte outtömligt med resurser och när andra områden inom välfärden får ta stryk måste vi börja fundera, och inte bara fundera utan prata om problemen.