RSS

Månadsarkiv: september 2012

Ska föräldrar fixa frukost?

Insändare hämtat från Corren 29/9

Kan man annat än häpna (milt uttryckt) över Skolinspektionens missnöje med Linköpings kommuns ställningstagande att inte servera dagis/förskolebarn frukost efter ankomst. Kan föräldrarna av någon, mer eller mindre outgrundling anledning, inte ”frukostera” sina barn hemma, så skickar man väl självklart med något att äta vid frukostdags!

Stå på er kommunen, annars kommer väl snart kravet att alla skolbarn ska börja dagen med med av er gratis levererad frukost.

Min åsikt då, Ja till viss del kan jag väl hålla med skibenten. Men vi ska komma ihåg, vi lever i ett samhälle där föräldrar väntas jobba över sin förmåga många gånger, där pressen är hög och varför då inte underlätta för stressade, pressade att ge dessa barn det viktigaste målet på dagen. Ju äldre barnen bli ökar ansvaret hos de själva att ta fram frukost hemma eller måhända  ta med sig.

Annonser
 
2 kommentarer

Publicerat av på 2012/09/30 i Barn, Föräldraskap, samhället idag

 

Misshandlade kvinnor måste få mer hjälp

Hämtat från LK, Linköpingstidning/Kindaposten den 29/9

Under de senaste åren har hoten mot kvinnor ökat lavinartat. Flera hundra kvinnor misshandlas av sin exman eller den de lever tillsammans med. Väldigt ofta blir till och med ett antal mördade.

 

En del kvinnor som polisanmäler misshandeln tar tillbaka anmälan av rädsla för mannen. I de flesta fall får kvinnan mera stryk.
Det finns kvinnojourer och kvinnohus i de flesta större städer, men de kan bara hjälpa kvinnorna en kort tid, dessutom saknar de rum och har en begränsad ekonomi.

Nu är det så att de här männen utan några större svårigheter kan räkna ut var kvinnan befinner sig. De här kvinnorna kanske måste uträtta någon form av ärende eller besöka en väninna. Då är hon en måltavla för den svartsjuka mannen.
Men det finns trots allt saker att göra det svårare för den våldsamme mannen. I de större städerna finns det kurser i judo och de kvinnor som känner sig hotade bör få använda pepparsprej. Att flytta och byta identitet är också en möjlighet men mera långsökt.

I TV kan man se galor med bra artister där majoriteten av pengarna går till välgörenhet. Varför inte ordna en gala i TV där pengarna går till kvinnojour och kvinnohus?
För övrigt menar jag att straffet för kvinnomisshandel bör fördubblas.

 
1 kommentar

Publicerat av på 2012/09/29 i samhället idag

 

Hur vill du bli behandlad när du bli sjuk?

 

Hur skulle jag vilja ha det om jag blev sjuk? Frågeställningen bör ställas regelbundet inom sjukvården och måste vara en levande diskussion bland sjukvårdspolitiker och medborgare. Som ansvariga för sjukvården är det nödvändigt att alltid ha ett tydligt patient- och medborgarperspektiv. Man vill möta kompetent vårdpersonal som ger behandling av hög medicinsk kvalitet, man vill att väntetiderna ska vara korta och att bemötandet ska vara bra, likväl att bemötandet ska vara god.

     

Sjukvården är i allmänhet uppskattad främst i Kalmar län. Landstinget där lever oftast upp till patienterna förväntningar. Men på ett område behöver det göras betydligt mer både nationellt och i Kalmar län. En av fem patienter är missnöjda med delaktigheten och informationen från sjukvården. Cirka hälften av de klagomål som kommer in till Socialstyrelsen handlar om kommunikationsbrister mellan vårdpersonal och patient. 

Sjukvården måste se varje patient som en unik människa, med en egen vilja som vill vara delaktig i beslut om sin egen vård. Ska sjukvården lyckas behålla sin starka ställning bland medborgarna på 2000-talet krävs det att landstingets verksamheter därför blir ännu mer patient- och kundfokuserade. Patienten måste ses som en medskapare i vården. Inga beslut ska få fattas om patienten, utan med patienten. 

Det är en viktig värderingsfråga. Det handlar om att stärka förtroendet för den solidariskt finansierade sjukvården och därmed försvara den gemensamma sjukvårdens framtid och ställning. Att sjukvården måste bli mer patientcentrerad handlar också om vårdkvalitet. Brister i patientinflytande och delaktighet kan leda till att vårdgivaren inte får ta del av värdefulla upplysningar och kan innebära säkerhetsrisker vid exempelvis medicinering. Forskning visar att patientcentrerad vård ger ett bättre vårdresultat. Patienter som blir positivt och respektfullt bemötta blir också snabbare friska.

För att stärka patientinflytandet och patientens ställning i vården föreslår vi följande:
”Vi vill utveckla vårdkontrakt på fler områden än cancersjukdomar för att tydliggöra sjukvårdens åtaganden och patienternas rättigheter. Vi föreslår vidare att sjukvården via en riktad kampanj informerar patienterna om deras rättigheter och valmöjligheter. Många patienter känner exempelvis inte till att man har rätt att välja behandlingsalternativ, att man kan begära en ”second opinion” av en ytterligare läkare och att det råder valfrihet att välja sjukhusvård i länet och i grannlandstingen. 

Sjukvården måste bli mer tillgänglig och smidig att nå via nätet och andra sociala medier. Det måste bli enklare att kommunicera med sjukvården om till exempel tidsbokningar och informationsutbyte.Vi vill satsa på så kallad e-hälsa och olika former av e-tjänster. Det ska också vara regel, snarare än undantag, att vården ska återkoppla till patienterna efter genomförd operation eller behandling.


 
 

Veckans krönika. Känn inget hat

 ”Hennes hår var fullt av blod liksom hennes bröst, armar och händer. Allt var dränkt av blod. Emmas grymtningar lät som ett avgrundsdjupt stönande. Hon kämpade, ville komma upp. Blodspåren på väggen bakom henne blev allt större. Thomas fortsatte kämpa för att få upp kvinnans överkropp mot väggen. Emma kämpade också, försökte luta huvudet mot väggen. Till slut lyckades det. Gång på gång ropade han på henne, Emma, Emma ”

 Alla minns nog med stor fasa nyhetsrapporteringarna för några år sedan om Arbogamamman Emma Jangestig som fick sina bägge småbarn mördade, en av dem svårt sjuk. Själv blev Emma rejält misshandlad, nära att dö i ett svartsjukedrama av en före detta flickvän till Emmas sambo Thomas i parets gemensamma hus.

Översta stycket är hämtat från den bok, Varför gråter inte Emma som hon och Magnus Wennerholm skrivit och som jag läste för ett par år sedan. Delar av den läser jag fortfarande med jämna mellanrum. Boken beskriver en stark kvinna, förlåtelse, förlikning men också smärta. Det är en underbar och lärorik livsberättelse, fylld av kärlek i en mörk värld. 

 Självbiografiska böcker är alla fascinerande. De har lärt mig mycket. Det finns andra betydligt värre livsöden än den jag bär med mig. Det är otroiigt hur dessa människor tagit sig ur misären och fått ett annat liv. Det är för mig en sporre. Trots allt Emma gått igenom känner hon inget hat eller bitterhet. Hon sprudlar av energi och livsglädje. Många är vi nog som känner igen det glädjestrålande ansiktet på tv. Det som lyser av värme och kärlek. Utstrålningen hon har, gnistan för sitt engagemang har lärt mig massor.

 I dagens samhälle och med all sannolikhet även morgondagens egotrippade värld blir det allt råare att leva och den enskilde lilla människan allt mindre värd. Där blir känslan av bitterhet, hat allt vanligare. När samhällsklimatet hårdnar och människors civilkurage minskar är vi många som drabbas av rån, mord, oprovocerat våld, våld i nära relationer med mera. Människor som står oss nära råkar rejält illa ut. Vi känner hat och planerar för hämnd. Hämnden är då som ljuvast. Det är kanske naturligt att tänka så. Men att låta planerna skrida till verket löser ingenting utan slår bara tillbaka mot dig själv. Den som inte förmår reparera sitt eget liv måste förstöra för andra. Låt inte hatet förstöra även ditt liv.

 Vanligtvis tar de som haft det svårt under uppväxten efter de destruktiva beteenden och handlingar som utförts mot dem och för dem vidare. Försök istället hitta förklaringar och ta lärdom än att själv utföra dessa hemska handlingar som gjort dig så illa. Du liksom jag kanske resonerade tidigare. ”Jag har inte dött av lite stryk”. Det var nog en ursäkt för det som gjorts. Vi har nog inte dött rent fysiskt men de själsliga såren vet ingen om. Om vi är ärliga så har vi någonstans inom oss tagit skada. Alla är vi individer, vissa av oss mer känsligare än andra.

 Jag känner inget hat trots min tuffa barndom, försöker istället hitta livsglädjen för varje dag. Livet är för mycket värt för att låta bitterheten ta över, äta upp en inifrån. Livet är för kort för att slösas bort. Tacksamheten över att få leva är gigantisk.

 Jag tror att det bästa sättet att inte bli bitter är att våga prata om det som gör så ont, våga möta sig själv och tillåta sig visa känslor. Att bearbeta det som hänt och engagera sig för att det aldrig ska hända igen är receptet. Kanske är det genom ord som vi gråter, sörjer det vi saknar.

 

I mitt fall är det tragiskt det som hänt. Det är en ledsamhet, en sorg, minnen  jag måste lära mig leva med. Min tragiska barndom, föräldrar som svek, samhällets svek ska aldrig någonsin få påverka mitt liv idag negativt. Det som har hänt, har hänt. Det går aldrig att ändra på. Men framtiden kan göras annorlunda.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 2012/09/27 i Allmänt

 

Öka kvalitékraven och ta ut vinsten, en dålig ekvation

Jag har funderat mycket på det där med välfärdssamhället och vinster i välfärden. 
Det är väl givet att startar man företag vill man tjäna pengar på verksamheten. Man ska försörja sig på den, de anställdas löner och göra vinst. Det är en självklarhet. Men det får aldrig gå ut över människor. Man får aldrig tjäna pengar på andras bekostnad. Jag är säker på att det är därför vi socialdemokrater förlorar väljare. Vi måste börja värna om de svaga med våra offentliga medel och inte skicka skattepengar till skatteparadis där friska människor kan leva gott på sjukas bekostnad. Pengar får inte styra. Det är behoven som måste vara avgörande.

Från brukarens, patientens perspektiv är inte kvalitén det som står i fokus och kommer aldrig att vara, hur mycket man än stärker kvalitékraven. Det är pengarna och vinsten som avgör, Den situationen är fruktansvärd. Så länge vi har privata aktörer. Sjuk, gammal, handikappad kan vem som helst bli, när som helst. Det är därför så viktigt att vi fortsätter värna om just människan och lyssnar på människor som vet och inte bara politikers kalkyler hit och dit.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 2012/09/25 i Politik, samhället idag

 

Tillbakagång för Sverige

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om man kan ta bort en del av de byggregler som idag finns ang. att alla nybyggda lokaler ska vara tillgängliga för alla. Altså vill man försämra för rörelsehindrade. Det är brist på studentlägenheter, studentrum och detta skulle underlätta om man kan bygga mindre och inte är bunden till regler och lagar bl.a vad det gäller bredden på dörrposter så att en rullstol kan komma in.

Det här handlar om människosyn och synen på handikappade. Först vill jag säga eftersom jag själv sitter i rullstol att vi på något sätt inte är dumma i huvudet. Sverige är ett rikt land, så pass rikt att vi borde kunna ha ett samhälle för alla. Även rörelsehindrade studerar. Men ingen tänker särskilt mycket på att vad som helst kan faktiskt hända från ett ögonblick till ett annat. Om du idag är frisk behöver det inte vara så imorgon. Ska du då inte kunna komma in på ditt eget boende eller besöka vänners boende om du hamnar i rullstol.

Tänk dig en kille som råkar ut för en olycka i en fotbollsmatch, bryter nacken och hamnar i rullstol. Om han då börjar studera ska han då inte får fortsätta med det för bostadslokalerna säger, stopp. Ska han inte få besöka sina vänner, kurskamrater, kanske för ett grupparbete för han kommer inte in? Det mest skrämmande är. Vad blir nästa steg? Ska vi införa samma undantag av regler vid vanliga bostäder?

Detta är en tillbakagång föt Sverge i en tid då många länder anpassar samhället för alla. Ser bara på USA där är man långt före Sverige. Här går vi tvärtom tillbaka i utvecklingen..

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 2012/09/24 i Människosyn, samhället idag

 

Ett bevis på regeringens misslyckande

Nu finns det bevis, siffror som bland annat SVT;s Agenda tagit fram och som visar att unga vuxna, de som ska ta över vårt samhälle, de framtida väljarna från 2005-2010 har fått det allt sämre, enormt mycket sämre. 50 %, ja just det 50 %.

Unga har svårt att få jobb och därmed flytta hemifrån, försörja sig själv och börja sitt vuxna liv. Det är betydelsefullt för en ung vuxen att kunna stå på egna ben och klara sig själv. Men vår regering sätter käppar i hjulet och slår undan benen för dessa människor. Det där med att man ska jobba längre, egentligen sätt in alla åtgärder i världen för att våra unga ska få jobb istället för att man ska jobba till övre gamla dar. Att du själv Reinfeldt fått det bättre genom dina skattesänkningar är för priset av att våra unga vuxna fått det sämre. Skamligt, bedrövligt!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 2012/09/23 i samhället idag